dąbrowa górnicza straż 128 baner centrum adm.jpegb1dab4a4ec2e9d10c0c7284986a2fd74
Aktualności Portal Informator Wydarzenia Mapa strony Galerie
Dystynkcje i Umundurowanie
29/10/2009
Strażnik033
 
 
 
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 1998 r.

w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)


Dz.U.1998.112.713 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2004.227.2297)


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:
1) umundurowania,
2) dystynkcji,
3) legitymacji,
4) znaków identyfikacyjnych
- strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.

§ 2. 
1. 
Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej „strażnikiem”, przysługuje umundurowanie.
2. Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.
3. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:
1) wyjściowy,
2) specjalny.

§ 3. 
1. 
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
1) wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju zwężonym, wpuszczane w obuwie,
4) spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
5) koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
6) koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
7) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
8) sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub „serek”,
9) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
10) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana,
11) czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym,
12) kapelusz damski,
13) kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką,
14) kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką.
2. Wzory ubioru służbowego określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:
1) marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym,
2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
3) spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
4) koszula w kolorze białym z długim rękawem,
5) koszula w kolorze białym z krótkim rękawem,
6) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
7) kapelusz damski,
8) płaszcz męski i damski letni w kolorze ciemnogranatowym,
9) płaszcz męski i damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym.
2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 
1. 
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są w szczególności:
1) kombinezon,
2) kurtka,
3) spodnie długie,
4) spodnie krótkie,
5) koszulka typu polo
- stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.
2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.
3. Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak i z tyłu, napisami o treści „Straż Gminna” („Straż Miejska”).
4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.
5. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa
załącznik nr 3 do rozporządzenia.


§ 6. 
Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3, są:

1) ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym,
2) peleryna w kolorze ciemnogranatowym,
3) pas główny skórzany w kolorze czarnym,
4) obuwie męskie i damskie w kolorze czarnym,
5) krawat w kolorze czarnym,
6) szalik w kolorze ciemnogranatowym,
7) rękawiczki w kolorze czarnym,
8) skarpety w kolorze ciemnogranatowym.
9) ochronne nakrycie głowy,
10) kamizelka służbowa.


§ 7. 
1. 
Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.

2. Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.


§ 8. 
1. 
Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.

2. Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.


§ 9. 
1. 
Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.

2. Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.


§ 10. 
1. 
Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego i wyjściowego.

2. Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.


§ 11. 
1. 
Dopuszcza się noszenie:

1) kurtki służbowej 3/4 wymiennie z zimowym lub letnim płaszczem wyjściowym,
2) koszul służbowych błękitnych wymiennie z koszulami wyjściowymi białymi.
2. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.

3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:

1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,
2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.

§ 12. 
Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 13. 
1. 
Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej „legitymacją”, bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.

2. W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.
3. Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.


§ 14. 
1. 
Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i wyjściowego.

2. Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 15. 
Na ubiorze służbowym i wyjściowym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120x105 mm +/- 10 mm.

§ 16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. (poz. 713)
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0