dąbrowa górnicza straż 128 baner centrum adm.jpeg2d56788fea3e6139940b72cd9ef1c9f2
Aktualności Portal Informator Wydarzenia Mapa strony Galerie
grafikaborder
Kontakt
08/10/2009
Straż Miejska
 
 
 
 

Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej


Tel.Alarmowy 986

ul. Graniczna 21

41-300 Dąbrowa Górnicza

Telefon:32 264 91 28; 262-69-26; 295 67 76; 295 69 29

Interwencje można również zgłaszać na adres E-mail: dyzsm@dabrowa-gornicza.pl

Dyżurka wraz z funkcjonariuszami pracuje CAŁODOBOWO.

W sprawach nie wymagających pilnej interwencji prosimy używać adresu 

E-mail: straz_miejska@dabrowa-gornicza.pl

Administrator Portalu:          033@idabrowa.pl

Pracownicy cywilni pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00.

 

Warunkiem przyjęcia interwencji (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana, jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

 

Straż Miejska działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.


Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)

 


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0