dąbrowa górnicza straż 128 baner centrum adm.jpeg835b3124c1868d583fa245465938e27b
Aktualności Portal Informator Wydarzenia Mapa strony Galerie
Polityka Bezpieczeństwa Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
30/10/2015
Administrator
 
 
 
 

Klauzula Informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.         (Dz. Urz. UE Nr 119) „ Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że :

1.     Administratorem Pana/i danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej        w Dąbrowie Górniczej

2.      Inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej jest Paweł Starostecki telefon- 32/ 2956962

3.       Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Straży Miejskiej     w Dąbrowie Górniczej.

4.      Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.      Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres (np. do zakończenia rekrutacji lub wynikający z instrukcji kancelaryjnej )

6.      Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie .

7.      Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8.  Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

                                                                                     Inspektor Ochrony Danych

 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Walidacja W3CXHTML 1.0 i CSS 3.0